Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabsmeddelelse nr. 6 2015/16
København, den 30. juni 2015Aktiekapital og stemmerettigheder
På Scandinavian Private Equity A/S’ (SPEAS’) ordinære generalforsamling den 29. juni 2015 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital ved annullering af Selskabets beholdning af egne aktier. Kapitalnedsættelsen er dags dato gennemført og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Under henvisning til bekendtgørelse nr. 1442 af 13. december 2013 om udstederes oplysnings-forpligtelser § 6 skal det herved oplyses, at Selskabets samlede nominelle aktiekapital dags dato udgør DKK 434.860.000 fordelt på 43.486 aktier a DKK 10.000.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015 06 150630 Aktiekapital og stemmer