Delårsrapport Q1 2015/16

Selskabsmeddelelse nr. 5 2015/16
København, den 17. juni 2015Delårsrapport for perioden 1. februar 2015 – 30. april 2015
Resultat for 1. kvartal 2015/16 udgør DKK 52,1 mio. Egenkapitalen udgør DKK 832 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 19.137 før udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, der blev udbetalt 3. juni 2015.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2015 – 30. april 2015. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 53,0 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 0,7 mio., afskrivninger på DKK 0,6 mio. og finansielle nettoindtægter på DKK 0,5 mio. udgør periodens nettoresultat DKK 52,1 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 745 mio. svarende til 90% af nettoaktiverne.
  • I 1. kvartal 2015/16 har SPEAS indbetalt DKK 11,2 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 70,1 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling er udbetalt udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til DKK 65 mio. ekskl. udbytte af egne aktier. Udbyttet blev udbetalt 3. juni 2015.
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2014 DKK 832 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 19.137 (før udbyttebetaling på DKK 1.500 pr. aktie).
  • Egenkapitalafkastet udgør 6,5% i 1. kvartal 2015/16.
  • Selskabet forventer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015 05 150617 Q1