Referat af generalforsamling 2015

Selskabsmeddelelse nr. 4 2015/2016
København, den 29. maj 2015Referat af generalforsamling 2015
På Scandinavian Private Equity A/S’ (SPEAS’) ordinære generalforsamling fredag den 29. maj 2015 blev

  1. årsrapport for perioden 1. februar 2014 – 31. januar 2015 godkendt,
  2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2015/16 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
  3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
  4. forslag om disponering af årets overskud på DKK 105,3 mio., herunder, at der udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
  5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 20 % af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet,
  6. forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 446.970.000 til DKK 434.860.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier, godkendt,
  7. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind genvalgt til bestyrelsen,
  8. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
  9. dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015 04 150529 GF Resume