Årsrapport 2014/15

Selskabsmeddelelse nr. 2 2015/16
København, den 28. april 2015Årsrapport for regnskabsåret 2014/15
Resultat for regnskabsåret 2014/15 udgør DKK 105,3 mio. Egenkapitalen udgør DKK 780 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 17.939.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2014/15, der udløb 31. januar 2015. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 114,9 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 4,0 mio., afskrivninger på DKK 2,9 mio. og finansielle nettoomkostninger på DKK 2,5 mio. udgør årets nettoresultat DKK 105,3 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 751 mio. svarende til 96% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i regnskabsåret indbetalt i alt DKK 71 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 174 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • I løbet af regnskabsåret er udbetalt et samlet udbytte på DKK 5.700 pr. aktie. Inklusive tilbagekøb af egne aktier har SPEAS i regnskabsåret distribueret i alt DKK 279 mio. til aktionærerne.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 1.500 pr. aktie a nominelt DKK 10.000.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2015 DKK 780 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 17.939 mod en børskurs pr. samme dato på DKK 17.740.
  • Egenkapitalafkastet udgør 12,0% i regnskabsåret.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2015 02 150428 Aarsrapport
2015 02 150428 Hovedtal