Delårsrapport Q3 2014/15

Selskabsmeddelelse nr. 12 2014/15
København, den 17. december 2014Delårsrapport for perioden 1. august 2014 – 31. oktober 2014
Resultat for 3. kvartal 2014/15 udgør DKK 42,6 mio. Egenkapitalen udgør DKK 828 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 18.960. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.400 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2014 – 31. oktober 2014. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 44,5 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 0,7 mio., afskrivninger på DKK 0,5 mio. og finansielle nettoudgifter på DKK 0,6 mio. udgør periodens nettoresultat DKK 42,6 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 747 mio., svarende til 90% af nettoaktiverne.
  • I 3. kvartal 2014/15 har SPEAS indbetalt DKK 17,8 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 68,9 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • I september måned udbetaltes udbytte på DKK 1.500 pr. aktie, svarende til i alt DKK 66 mio.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.400 pr. aktie. Udbyttet udbetales 23. december 2014, og SPEAS aktien handler eksklusivt udbytte fra og med fredag den 19. december 2014.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2014 DKK 828 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 18.960 mod en børskurs pr. samme dato på DKK 16.480.
  • Egenkapitalafkastet udgør 5,0% i 3. kvartal 2014/15 og 9,8% i perioden 1.-3. kvartal 2014/15.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 7-8% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. På baggrund af det opnåede investeringsresultat, forventes for indeværende regnskabsår nu et egenkapitalafkast, der overstiger den langsigtede afkastforventning. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 12 141217 Q3