Delårsrapport H1 2014/15

Selskabsmeddelelse nr. 11 2014/15
København, den 22. september 2014Delårsrapport for perioden 1. februar 2014 – 31. juli 2014
Resultat for 1. halvår 2014/15 udgør DKK 46,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 860 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 19.474. Ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2014 – 31. juli 2014. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 50,7 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 2,1 mio., afskrivninger på DKK 1,8 mio. og finansielle nettoudgifter på DKK 0,4 mio. udgør periodens nettoresultat DKK 46,4 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 754 mio., svarende til 88% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i 1. halvår 2014/15 gennemført frasalget af Selskabets investeringstilsagn til IK VII, som oprindeligt var EUR 10 mio., uden resultatmæssig effekt.
  • I 1. halvår 2014/15 har SPEAS indbetalt DKK 22,7 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 59,7 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer, salget af kapitalandelen i IK VII mv.
  • Primo juni måned udbetaltes udbytte på DKK 2.800 pr. aktie, svarende til i alt DKK 124 mio.
  • Bestyrelsen har besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.500 pr. aktie. Udbyttet udbetales 29. september 2014, og SPEAS aktien handler eksklusiv udbytte fra og med onsdag den 24. september 2014.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2014 DKK 860 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 19.474 mod en børskurs pr. samme dato på DKK 18.210. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 5,2%.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 7-8% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 11 140922 H1