Delårsrapport Q1 2014/15

Selskabsmeddelelse nr. 7 2014/15
København, den 18. juni 2014Delårsrapport for perioden 1. februar 2014 – 30. april 2014
Resultat for 1. kvartal 2014/15 udgør DKK 26,6 mio. Egenkapitalen udgør DKK 974 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.798 før udbyttebetaling på DKK 2.800 pr. aktie.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2014 – 30. april 2014. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 28,4 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 0,9 mio., afskrivninger på DKK 1,3 mio. og finansielle nettoindtægter på DKK 0,4 mio. udgør periodens nettoresultat DKK 26,6 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 737 mio. svarende til 76% af nettoaktiverne.
  • SPEAS har i 1. kvartal 2014/15 gennemført frasalget af Selskabets investeringstilsagn til IK VII, som oprindeligt var EUR 10 mio. Kapitalandelen var pr. 31. januar 2014 bogført til DKK 15,3 mio. I forbindelse med frasalget er Selskabets samlede resttilsagn reduceret med DKK 58,6 mio.
  • I 1. kvartal 2014/15 har SPEAS indbetalt DKK 5,2 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn.
  • Selskabet har i samme periode modtaget DKK 36,3 mio. i provenu fra exits, rekapitaliseringer, salget af kapitalandelen i IK VII mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 233 mio. før udbyttebetaling på DKK 2.800 pr. aktie, svarende til i alt DKK 124 mio. ekskl. udbytte af egne aktier, udbetalt umiddelbart efter den ordinære generalforsamling afholdt 26. maj 2014.
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2014 DKK 974 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.798 (før udbyttebetaling på DKK 2.800 pr. aktie) mod en børskurs pr. samme dato på DKK 19.000. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 2,9%.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et langsigtet afkast af egenkapitalen på 7-8% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 07 140618 Q1