Referat af generalforsamling 2014

Selskabsmeddelelse nr. 6 2014/2015
København, den 26. maj 2014Referat af generalforsamling 2014
På Scandinavian Private Equity A/S’ (SPEAS’) ordinære generalforsamling mandag den 26. maj 2014 blev

 1. årsrapport for perioden 1. februar 2013 – 31. januar 2014 godkendt,
 2. vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/15 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 150.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
 4. forslaget om, at årets overskud på DKK 47,7 mio. overføres til næste regnskabsår, godkendt,
 5. forslaget om, at der udbetales et udbytte på DKK 2.800 pr. aktie a nominelt DKK 10.000, godkendt,
 6. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 20 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet,
 7. forslaget om at nedsætte aktiekapitalen fra DKK 500.500.000 til DKK 446.970.000 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier, godkendt,
 8. bestyrelsen bemyndiget til at uddele ekstraordinært udbytte ved ændring af vedtægternes pkt. 13.1,
 9. forslaget om ændring af vedtægternes pkt. 10.1 godkendt,
 10. den af bestyrelsen foreslåede reviderede vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning godkendt,
 11. Henning Kruse Petersen, Niels Heering og Henrik Østenkjær Lind genvalgt til bestyrelsen,
 12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
 13. dirigenten bemyndiget til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen mv.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Henning Kruse Petersen som formand.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 06 140526 GF referat