Årsrapport 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 4 2014/15
København, den 30. april 2014Årsrapport for regnskabsåret 2013/14
Resultat for regnskabsåret 2013/14 udgør DKK 47,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 954 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.182.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2013/14, der udløb 31. januar 2014. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • SPEAS annoncerede den 14. november 2013 en strategiændring. Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
  • Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret udbetales et udbytte på DKK 2.800 pr. aktie a nominelt DKK 10.000.
  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 67,7 mio. Efter afholdte omkostninger på DKK 5,3 mio., afskrivninger på DKK 6,9 mio. og finansielle nettoomkostninger på DKK 7,5 mio. udgør årets nettoresultat DKK 47,7 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 740 mio. svarende til 78% af nettoaktiverne.
  • Private equity fondene har i regnskabsåret investeret i 13 nye virksomheder og solgt ni. SPEAS har i den forbindelse indbetalt i alt DKK 82 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn og modtaget DKK 163 mio. i provenu fra solgte virksomheder, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 210 mio., svarende til 84% af de resterende investeringstilsagn til private equity fonde.
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2014 DKK 954 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 21.182 mod en børskurs pr. 29. april 2014 på DKK 18.850. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsåret steget 5,1%.
  • Selskabets afkastforventninger modsvarer et medianafkast af egenkapitalen på 7-8% p.a. givet Selskabets aktuelle aktivfordeling. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.

Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2014 04 140430 Aarsrapport
2014 04 140430 Hovedtal