Delårsrapport Q3 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 15 2013/14
København, den 19. december 2013Delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013

Resultat for 3. kvartal 2013/14 udgør DKK 14,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 934 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491.


Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. august 2013 – 31. oktober 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • SPEAS annoncerede den 14. november 2013 en strategiændring. Bestyrelsen har på baggrund af den utilfredsstillende aktiekurs i forhold til indre værdi besluttet, at SPEAS aktuelt skal prioritere udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn for, også på kortere sigt, at sikre den bedst mulige værdiskabelse for aktionærerne. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
  •  Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 19,2 mio. Efter afholdte omkostninger (DKK -1,1 mio.), afskrivninger (DKK -2,0 mio.) og finansielle poster (DKK -1,6 mio.) udgør periodens nettoresultat DKK 14,4 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 703 mio., svarende til 75% af nettoaktiverne (82% pr. 31. juli 2013).
  • I 3. kvartal 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 14,5 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 82,3 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 224 mio., svarende til 24% af nettoaktiverne (17% pr. 31. juli 2013).
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. oktober 2013 DKK 934 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.491 mod en børskurs pr. 31. oktober 2013 på DKK 14.940 (før strategiændring) og pr. 18. december 2013 på DKK 18.400. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 1,6%.
  • På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS fortsat et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 15 131219 Q3