Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 13 2013/14
København, den 5. november 2013

Henrik Østenkjær Lind har meddelt, at Lind Value ApS har solgt 3.581 stk. aktier i Scandinavian Private Equity A/S til Lind Invest ApS. Begge selskaber kontrolleres af Henrik Østenkjær Lind.

Transaktionen har ikke påvirket Henrik Østenkjær Linds samlede beholdning af aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Transaktionen betyder, at Lind Value ApS reducerer sin beholdning fra 3.581 aktier svarende til 7,15% af aktiekapitalen til 0 stk. Lind Invest ApS ejer som følge af transaktionen 3.581 aktier svarende til 7,15% af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør