Delårsrapport for H1 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 11 2013/14
København, den 23. september 2013Delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 31. juli 2013
Resultat for 1. halvår 2013/14 udgør DKK 3,7 mio. Egenkapitalen udgør DKK 920 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.174.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 31. juli 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 14,0 mio. Efter afholdte omkostninger (DKK -3,1 mio.), afskrivninger (DKK -2,9 mio.), finansielle poster (DKK -4,1 mio.) og skat (DKK -0,2 mio.) udgør periodens nettoresultat DKK 3,7 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 752 mio., svarende til 82% af nettoaktiverne (83% pr. 31. januar 2013).
  • I 1. halvår 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 39,8 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 55,7 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 158 mio., svarende til 17% af nettoaktiverne (17% pr. 31. januar 2013).
  • SPEAS har frem til den 31. juli 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 16 fuldt realiserede investeringer. Det samlede exitprovenu andrager DKK 342 mio., svarende til en nettomultipel på 1,6x investeret beløb og et nettoafkast pr. 31. juli 2013 på 14,4% p.a. (IRR).
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. juli 2013 DKK 920 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.174 mod en børskurs pr. 20. september 2013 på DKK 15.580. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 0,1%.
  • SPEAS overtog i 1. kvartal 2013 managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S for en samlet købesum på DKK 30 mio. der blev afregnet med DKK 18,1 mio. kontant og modværdien af DKK 11,7 mio. i egne aktier (767 stk).
  • I regnskabsårets 1. halvår har SPEAS reduceret beholdningen af egne aktier med netto 632 stk. egne aktier. Reduktionen kan henføres til, at SPEAS delvist afregnede købesummen for managementselskabet med egne aktier. SPEAS har i halvåret købt 135 stk. egne aktier.
  • På bagrund af det realiserede resultat i regnskabsperioden forventer SPEAS nu et resultat for indeværende regnskabsår, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 25 mio. til DKK 35 mio. mod tidligere DKK 55 mio. til DKK 65 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 11 130923 H1