Delårsrapport Q1 2013/14

Selskabsmeddelelse nr. 10 2013/14
København, den 24. juni 2013Delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 30. april 2013
Resultat for 1. kvartal 2013/14 udgør DKK 15,9 mio. Egenkapitalen udgør DKK 934 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.439.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets delårsrapport for perioden 1. februar 2013 – 30. april 2013. Delårsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Periodens nettoresultat blev DKK 15,9 mio. Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 20,4 mio.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 776 mio., svarende til 83% af nettoaktiverne (83% pr. 31. januar 2013).
  • I 1. kvartal 2013/14 har SPEAS brutto indbetalt DKK 8,0 mio. til private equity fondene og modtaget DKK 6,5 mio. retur som provenu fra exits, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 146 mio., svarende til 16% af nettoaktiverne (17% pr. 31. januar 2013).
  • SPEAS har frem til 30. april 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 13 fuldt realiserede investeringer. Det samlede exitprovenu andrager DKK 312 mio., svarende til 2,0x investeret beløb og et bruttoafkast pr. 30. april 2013 på 16,7% p.a. (IRR).
  • Egenkapitalen udgør pr. 30. april 2013 DKK 934 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.439 mod en børskurs pr. 21. juni 2013 på DKK 15.510. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsperioden steget 1,4%.
  • SPEAS overtog i 1. kvartal 2013 managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S for en samlet købesum på DKK 30 mio. der blev afregnet med DKK 18,1 mio. kontant og modværdien af DKK 11,7 mio. i egne aktier (767 stk).
  • I regnskabsårets 1. kvartal har SPEAS reduceret beholdningen af egne aktier med netto 740 stk. egne aktier. Reduktionen kan henføres til, at SPEAS delvist afregnede købesummen for managementselskabet med egne aktier. SPEAS har i kvartalet købt 27 stk. egne aktier, idet aktiekursen vurderes attraktiv sammenlignet med Selskabets øvrige investeringsalternativer.
  • SPEAS fastholder uændret forventningerne om et resultat for regnskabsåret 2013/14, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 55 mio. til DKK 65 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder samt udviklingen i private equity fondenes porteføljeselskaber, og forventningerne er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 10 130624 Q1