Fusion af Scandinavian Private Equity A/S og managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7 2013/14
København, den 23. april 2013Fusion af Scandinavian Private Equity A/S og managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S

Bestyrelserne i Scandinavian Private Equity A/S og Scandinavian Private Equity Partners A/S har i dag underskrevet en fusionsplan med henblik på fusion af de to selskaber.

SPEAS overtog den 8. marts 2013 alle aktier i managementselskabet Scandinavian Private Equity Partners A/S med henblik på at insource investeringsekspertisen og selskabsadministrationen.

Forslaget om fusion behandles på SPEAS’ generalforsamling den 27. maj 2013 og forventes vedtaget af bestyrelsen for Scandinavian Private Equity Partners A/S samme dag.

Fusionsplan og kreditorerklæring vil snarest muligt blive offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system og er endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.speas.dk sammen med selskabernes årsrapporter.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 07 130423 Fusion