Årsrapport 2012/13

Selskabsmeddelelse nr. 6 2013/14
København, den 19. april 2013Årsrapport for regnskabsåret 2012/13
Resultat for regnskabsåret 2012/13 udgør DKK 16,4 mio. Egenkapitalen udgør DKK 907 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.162.

Bestyrelsen i Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2012/13, der udløb 31. januar 2013. Årsrapporten har følgende hovedpunkter:

  • Årets nettoresultat blev DKK 16,4 mio. Investeringer i private equity fonde har givet et afkast på i alt DKK 23,8 mio., hvilket primært kan henføres til succesfulde salg af porteføljeselskaber.
  • Kapitalandele i private equity fonde udgør DKK 754 mio. svarende til 83% af nettoaktiverne. Selskabet har i regnskabsåret afgivet nye investeringstilsagn til IK VII på EUR 10 mio. henholdsvis til Norvestor VI på NOK 80 mio. Desuden har SPEAS erhvervet en mindre sekundær andel i Litorina III, hvorved investeringen i denne fond er øget med 7% svarende til en bogført værdi på DKK 5 mio.
  • Private equity fondene har i regnskabsåret investeret i 17 nye virksomheder og solgt seks. SPEAS har i den forbindelse indbetalt i alt DKK 130 mio. til private equity fondene under de afgivne investeringstilsagn og modtaget DKK 108 mio. i provenu fra solgte virksomheder, rekapitaliseringer mv.
  • Likvide beholdninger udgør DKK 150 mio. svarende til 17% af nettoaktiverne
  • SPEAS har frem til 31. januar 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 13 investeringer, heraf seks i regnskabsårer 2012/13. Det samlede exitprovenu andrager DKK 312 mio. svarende til 2,0x investeret beløb og et bruttoafkast pr. 31. januar 2013 på 16,7% p.a. (IRR).
  • Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2013 DKK 907 mio. svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 20.162 mod en børskurs pr. 18. april 2013 på DKK 14.950. Indre værdi pr. aktie er i regnskabsåret steget 2,4%.
  • I regnskabsåret har SPEAS købt yderligere 986 stk. egne aktier (2,0% af aktiekapitalen) for i alt DKK 14,2 mio., idet aktiekursen vurderes attraktiv sammenlignet med Selskabets øvrige investeringsalternativer.
  • SPEAS forventer et resultat for regnskabsåret 2013/14, der slutter den 31. januar 2014, i niveauet DKK 55 mio. til DKK 65 mio. Årets resultat vil være afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 06 130419 Aarsrapport

2013 06 130419 Hovedtal