Storaktionærmeddelelse (Jyske Bank)

Selskabsmeddelelse nr. 5 2013/14
København, den 14. marts 2013


Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Jyske Bank A/S, Silkeborg, har dags dato meddelt, at banken den 08.03.2013 har erhvervet aktier i Scandinavian Private Equity A/S, hvilket har medført, at 10% grænsen er passeret.

Beholdningen er steget til 5.118 aktier svarende til 10,2% af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør