Storaktionærmeddelelse (Nykredit)

Selskabsmeddelelse nr. 4 2013/14
København, den 8. marts 2013Storaktionærmeddelelse i henhold til § 29 i værdipapirhandelsloven
Nykredit Realkredit A/S, København V, har dags dato meddelt, at deres aktiebesiddelse i Scandinavian Private Equity A/S, efter tildeling af yderligere aktier i selskabet, udgør over 5% af aktiekapitalen.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør