Resultatforventning 2012/13

Selskabsmeddelelse nr. 1 2013/14
København, den 4. marts 2013SPEAS nedjusterer forventningerne til regnskabsåret 2012/13 og forventer nu et resultat på DKK 9 mio. til DKK 14 mio.
SPEAS forventer nu et resultat for regnskabsåret 2012/13, der udløb den 31. januar 2013, i niveauet DKK 9 mio. til DKK 14 mio. Den tidligere forventning var DKK 55 mio. til DKK 65 mio.

SPEAS har på nuværende tidspunkt modtaget rapportering fra private equity fondene dækkende hovedparten af SPEAS’ private equity investeringer. Baseret herpå forventes nu et underskud i regnskabsårets 4. kvartal.

Set over den del af porteføljen, SPEAS har modtaget rapportering for, er indtjeningen i porteføljeselskaberne generelt steget i 4. kvartal 2012 på trods af den makroøkonomiske afmatning i Europa. Dette underbygger, at den langsigtede værdiskabelse i porteføljeselskaberne er intakt.

Det foreløbige billede er dog, at private equity fondene samlet set har nedskrevet værdien af porteføljeselskaberne med 3-4% i 4. kvartal 2012. Nogle få af porteføljeselskaberne, der er særligt hårdt ramt af markedsmæssige og/eller selskabsspecifikke forhold, repræsenterer størstedelen af nedskrivningerne, mens op- og nedskrivninger på de øvrige porteføljeselskaber er stort set jævnt fordelt.

Pr. 31. januar 2013 forventes SPEAS’ investeringer i private equity fonde at udgøre DKK 745 til DKK 750 mio. efter værdireguleringer i regnskabsårets 4. kvartal, og SPEAS’ samlede investeringer i private equity fonde forventes i regnskabsåret 2012/13 at give et positivt afkast på ca. 2% af den gennemsnitlige portefølje.

Trods et svagt afkast i regnskabsåret 2012/13 forventes det akkumulerede afkast af investeringer i private equity fonde frem til 31. januar 2013 at udgøre 19% svarende til et årligt afkast på 6,0-6,5% (IRR), hvilket overstiger afkastet af en tilsvarende investering i det generelle aktiemarked i perioden.

I regnskabsåret 2012/13 har private equity fondene, som SPEAS investerer i, afhændet yderligere 6 porteføljeselskaber. SPEAS har frem til 31. januar 2013 modtaget exitprovenu fra private equity fondene vedrørende i alt 13 investeringer. Det samlede exitprovenu andrager DKK 312 mio. svarende til 2,0x investeret beløb og et bruttoafkast pr. 31. januar 2013 på 16,7% p.a. (IRR).

Private equity aktiviteten i Europa har i 2012 været lavere end de to foregående år. De private equity fonde, SPEAS investerer i, har dog opretholdt et pænt aktivitetsniveau og gennemført i alt 17 investeringer i nye porteføljeselskaber, hvilket bekræfter deres gode netværk til potentielle sælgere og banker.

Egenkapitalen forventes pr. 31. januar 2013 at udgøre DKK 900 mio. til DKK 905 mio. svarende til DKK 20.000-20.100 pr. aktie; børskursen udgjorde pr. 31. januar 2013 DKK 15.860.

Resultatforventningen er med forbehold for endelig regnskabsafslutning og revision. Det endelige resultat kan således afvige fra resultatforventningen. SPEAS offentliggør årsregnskabsmeddelelse den 19. april 2013.


Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45) 30 66 96 30

2013 01 130304 Resultatforventning