Storaktionærmeddelelse (Henrik Lind)

Selskabsmeddelelse nr. 6 2012/13
København, den 10. maj 2012

Henrik Østenkjær Lind har dags dato meddelt, at han via Lind Invest ApS og 100% kontrollerede koncernforbundne selskaber har købt 3.266 stk. aktier i Scandinavian Private Equity A/S. Efter transaktionen besidder Henrik Østenkjær Lind i alt 8,14% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i SPEAS.

Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S

Ole Mikkelsen
Adm. direktør