Scandinavian Private Equity A/S

  • SPEAS er et investeringsselskab, der investerer i private equity fonde. Selskabet er børsnoteret på Nasdaq København.
  • SPEAS investerer i en portefølje af buy-out fonde, der er aktive i Norden; herunder såvel fonde, der primært investerer i et enkelt land i Norden, som fonde, der investerer i hele Europa. Nordiske buy-out fonde har historisk skabt meget attraktive afkast.
  • SPEAS prioriterer aktuelt udlodninger til aktionærerne over nye investeringstilsagn. Udlodninger vil ske i form af aktietilbagekøb og/eller udbytte.
  • SPEAS’ investeringskapacitet vil igennem udlodninger reduceres i en sådan grad, at det forventes at resultere i en afvikling af Selskabet.
  • SPEAS har siden 2014 udbetalt udbytte på i alt DKK 22.200 pr. aktie (oversigt)

SPEAS er et skattefrit investeringsselskab. Læs mere om beskatning af SPEAS aktier her

Private equity skal ses som en langsigtet investering, og det er derfor ikke tilrådeligt at investere i et børsnoteret private equity fund-of-funds selskab i forventning om en kortsigtet kapitalgevinst.

AKTIONÆRER – registrering af e-mail adresse

Klik HER for at komme videre

Generalforsamling
SPEAS afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.00.

Anmodninger om at få emner optaget på generalforsamlingens dagsorden skal vi modtage senest onsdag den 10. april 2019.